I.Postanowienia ogolne

1.Sklep KAILU.pl jest prowadzony pod firmą:

 Ewelina Grabiec

ul. Elsnera 24/157

31-311 KRAKÓW

NIP: 684-227-70-24

REGON: 120830533

wpis do ewidencji nr. 37/2009 wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa


2. Adres do korespondencji:

Kailu
Ewelina Grabiec

ul. Elsnera 24/157
31-311 KRAKÓW

Nr tel: +48 510 635 546
Adres email: kailu@toop.pl


3. Zakup w sklepie internetowym KAILU.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez wybór przycisku "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie  po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma KAILU Ewelina Grabiec zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

6. Każde zmówienie internetowe będzie potwierdzane przez nas w ciągu 24 godzin od momentu jego złożenia, licząc dni robocze (poniedziałek - piątek). Umowa kupna-sprzedazy uwaza się za zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez firma KAILU Ewelina Grabiec. Prawo własności do sprzedanej rzeczy przechodzi na kupującego w chwili zapłaty ceny.

7. Firma KAILU Ewelina Grabiec zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.kailu.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 

9. Maksymalny czas oczekiwania na zapłatę za zakupiony towar to 7 dni roboczych. Po tym czasie jeżeli nie było wcześniejszej prośby i kontaktu zamówienie zostanie anulowane.

10. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.Firma KAILU Ewelina Grabiec wystawia  fakturę uproszczona na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę  należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

11.Wszystkie zamówienia można składać poprzez sklep internetowy lub bezpośrednio pocztą elektroniczną na adres: kailu@toop.pl

11. Firma KAILU Ewelina Grabiec zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

12.W momencie, kiedy danej zamówionej pozycji aktualnie nie ma na stanie, również będziemy o tym informowali w postaci maila zwrotnego. W takim przypadku może się nieco wydłużyć czas realizacji zamówienia. Wszyscy klienci informowani są o realizacji zamówienia drogą elektroniczna.

13. Po wpłynięciu zapłaty na konto zamówienie jest realizowane maksymalnie w ciagu 48 godzin od zaistnienia tego warunku.

14. Sposób płatności i dostawa:

14.1. Odbiór osobisty -płatność przy odbiorze, w ustalonym wcześniej, telefonicznie terminie

14.2. Przedpłata na konto. Numer Konta bankowego:

15 1140 2004 0000 3302 5842 3951 mBank, Ewelina Grabiec

14.3. Płatność za pobraniem.

14.4. Firma KAILU Ewelina Grabiec pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta.

14.5.Opłaty:

a. Przedplata na konto: Poczta Polska - paczka priorytetowa - dostawa 1-3 dni robocze - 10.00zl

b. Płatność za pobraniem: Poczta Polska – paczka pobraniowa – 15 zl


14.6. Wyżej określone warunki dostawy obowiązują na terenie Polski. W przypadku wysyłki za granicę,       koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie z klientem!!

14.7.Przy zakupie powyżej 230zl przesyłka gratis.

14.8. Nie możemy anulować zamówienia, które zostało już potwierdzone i wysłane.

14.9. Klient zobowiązuje się także do odbioru przesyłki wysłanej na podany przez niego w trakcie           składania Zamówienia adres dostawy. Ponadto, po otrzymaniu Produktu Klient powinien zbadać Produkt, w celu umożliwienia ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.

 

III. Zwroty i Reklamacje

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z  Firma KAILU Ewelina Grabiec za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego,nr dowodu zakupu (paragonu, faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

2. Z godnie z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, można odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.  W tym celu Kupujący powinien wysłać oświadczenie (w formie pisemnej lub na każdym innym trwałym nośniku) o odstąpieniu na adres.

Ewelina Grabiec
ul. Elsnera 24/157
31-311 KRAKÓW

albo mailem: kailu@toop.pl

3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu i po otrzymaniu prze Kailu Ewelina Grabiec odesłanych zwrotnie produktów zostanie niezwłocznie ustalony sposób zwrotu (konto lub przelew pocztowy) zapłaconych przez Kupującego kwot.

4.Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący. Od momentu wejścia w posiadanie towarów Kupujący zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z  Polityką ochrony prywatności oraz Polityką cookies sklepu internetowego Kailu Ewelina Grabiec.

2. Kailu Ewelina Grabiec zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie, o ile jest to konieczne w przypadku zmian w prawie lub z przyczyn technicznych. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane online, jednakże dalsze korzystanie ze strony uznaje się za akceptację nowego Regulaminu. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Polityka ochrony prywatności (polityka cookies):

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest firma:

Kailu
Ewelina Grabiec
ul. Elsnera 24/157
31-311 KRAKÓW

1. Kailu Ewelina Grabiec  przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych danych osobowych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia Kupującym i Sprzedającym przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży za pośrednictwem sklepu Kailu Ewelina Grabiec . Jest to niezbędne do prawidłowej obsługi i przeprowadzenia transakcji w sklepie Kailu Ewelina Grabiec .

3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do wystąpienia o usunięcie konta. Kailu Ewelina Grabiec  zobowiązuje się do usunięcia danych na każde zgłoszenie Użytkownika.

Kailu Ewelina Grabiec  może odmówić usunięcia danych Użytkownika tylko wtedy, gdy Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności

4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji lub jednorazowego zakupu wykorzystywane są do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu, celów księgowych oraz realizacji umowy sprzedaży. Ponadto, jeśli klient wyrazi na to dodatkowa zgodę , w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez Kailu Ewelina Grabiec . Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane w Regulaminie warunki.

5. Zebrane dane nie będą w żaden sposób udostępnianie innym podmiotom do celów marketingowych za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości czy administracji państwowej.

6. Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

7. Kailu Ewelina Grabiec  nie gwarantuje, że strona będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, którego używa Kupujący. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innej własności, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływać na powyższe, powstałe w wyniku Twojego dostępu do Strony lub korzystania z niej .

8. Polityka cookies. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki zwykle o charakterze tekstowym wysyłane do urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon), identyfikujące go, co przynosi rezultat w postaci uproszczenia lub umorzenia operacji dokonanej na stronie Serwisu.

Pliki te są zupełnie bezpieczne dla urządzenia końcowego jak i dla Użytkownika. Serwis nie wejdzie w posiadanie żadnych danych osobowych, bez wyraźnej zgody Użytkownika . Każdy może przeczytać cookies, sprawdzając ich zawartość. Można je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Dla wygodnego korzystania z serwisu zaleca się akceptację cookies w przeglądarce Użytkownika, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z Serwisu może być ograniczone. Zwykle przeglądarki akceptują cookies automatycznie, jednakże może ona zostać skonfigurowana w ten sposób, że będzie pytać Użytkownika o akceptację lub odrzucenie cookies.

Jeśli nie zgadzasz się na używanie cookies proponujemy wyłączenie ich obsługi opcjach przeglądarki internetowej.

Pamiętaj jednak, że prawidłowe działanie serwisu jak również wygoda korzystania ze strony sklepu Kailu Ewelina Grabiec  uzależniona jest od włączonych cookies.

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

NUMER ZAMÓWIENIA: .....................................................................

DATA ZAMÓWIENIA: .......................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ............................................................................................................

 

ADRES: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

TELEFON: .....................................
EMAIL: .................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: .........................................................................................

numer konta……………………………………………………………………………

nazwa…towaru………………………………………………………………………………

cena……………………………………………………………………………………………

przyczyna…zwrotu……………………………………………………………………………

uwagi klienta……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie

Sklepu

……………………………

Podpis

Prosimy przed wysyłką o kontakt z nami kailu@toop.pl w celu potwierdzenia adresu zwrotnego